Vi använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga spelupplevelsen. Fortsätt surfa om du är nöjd. Var vänlig läs vår cookie-policy för mer information.
Du är här: Hem  > Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa villkor och bestämmelser gäller, och är bindande, för dig om du deltar på casinot.
 
Dessa villkor och bestämmelser ersätter alla tidigare villkor och bestämmelser som funnits på denna casinohemsida. I dessa villkor och bestämmelser:
 
•"Konto" innebär ett unikt konto som utfärdats av casinot;
• Detta "avtal" innebär dessa villkor och bestämmelser;
•"Casinot" innebär det casino som återfinns på casinots hemsida och ägs och drivs av oss;
•"Casino hemsidan" innebär Wintingo och all tillhörande verksamhet;
•"Charge-back" (återbetalning) innebär att du, utfärdaren av kreditkortet eller annan leverantör av tjänster för tredjeparts-betalning, genomför en återföring av pengar via kreditkortet eller annan betalningsmetod;
•"Låst användarkonto " innebär en spelare som har ett låst användarkonto;
•"Låst spelarkonto" innebär ett konto som har låsts, avregistrerats, uteslutits eller stängts av, av dig eller oss;
•"Vilande konto" innebär ett konto som har varit inaktivt under 6 (sex) månader eller mer;
•"Vilande spelare" innebär en spelare som har ett vilande konto;
•"Gästspelare" innebär en spelare som använder gratis casinokrediter utan äkta pengavärde för att spela på casinot;
•"Delta" innebär utan undantag, alla handingar som innefattas i 4.1.1 till 4.1.7 nedan samt besök på casinots hemsida och/eller spelandet av något av de spel som erbjuds av casinot på casinot och/eller användande av casinot och/eller casinots hemsida och/eller mjukvaran på något sätt;
•"Spelare" innebär en riktig spelare och/eller en gästspelare och/eller en vilande spelare och/eller en låst konto-spelare;
•"Riktig spelare" innebär en spelare som använder sina egna pengar för att satsa på casinot;
•"Tjänst" innebär möjligheten att, samt tillgången till mjukvaran som möjliggör spelande på casinot via internet;
•"Casinoplattformen" innebär alla program ägd eller licensierad av oss som måste laddas ner för att du skall kunna delta på casinot och/eller alla flash-spelversioner av programmet som inte kräver nedladdning;
•"Vi/oss/vår" innebär Digimedia Limited, Malta, organisationsnummer är C45651, vilket är ägaren och operatören över casinohemsidan och dess koncernföretag;
•"Din jurisdiktion" avser den jurisdiktion du bor i, uppehåller dig i eller arbetar i.
 

1. Ditt deltagande på casinot

 
1.1. Deltagande
1.1.1. Att delta i spel på casinot sker på eget intiativ och på egen risk.
1.1.2. Endast du är ansvarig för att försäkra dig om att spel på casinot är lagligt i din jurisdiktion.
1.1.3. Du får endast delta i spel på casinot om det är lagligt för dig att göra så i din jurisdiktion.
1.1.4. Som tillägg till det som fastslagits i 1.1.3. ovan, får du endast delta i spel på casinot om du uppnått laglig ålder i enlighet med bestämmelserna i din jurisdiktion.
1.1.5. Vi utfärdar inga garantier vad gäller laglighet beträffande ditt deltagande i enlighet med lagar gällande inom din jurisdiktion.
1.1.6. Vi har rätt att kräva att du förser oss med intyg kring din identitet och din ålder som ett förhandskrav för att du skall kunna inleda ditt spelande på casinot och när som helst under den tid du deltar i spel på casinot.
1.1.7. Du accepterar att vi kan använda personlig information som du angett för att kunna genomföra lämpliga bedrägeribekämpnings kontroller. Personlig information som du lämnar får lämnas ut till en kredit referens eller bedrägeribyrå. Byrån får, efter eget gottfinnande och i enlighet med sina regler och rättlinjer, förvara dessa.
1.1.8. Du garanterar härmed att du bara kommer äga ett enda riktigt konto på casinot. Alla försäljningar av eller transaktioner mellan spelarkonton är förbjudna.
1.1.9. Det är förbjudet att spela på kredit hos Wintingo.
 
1.2. Dina garantier
1.2.1. Du garanterar och intygar att vi ingår detta avtal under förutsättning att dessa garantier är giltiga då du tecknar avtalet och under den tid detta gäller, att:
1.2.1.1. du har laglig rätt att delta i casinots verksamhet i enlighet med bestämmelser i din jurisdiktion;
1.2.1.2. du är "vuxen" och har uppnått den ålder som krävs, i enlighet med gällande bestämmelser i din jurisdiktion;
1.2.1.3. du inte kommer tillåta en tredje part (särskilt minderåriga, men inte begränsat till) att direkt, eller indirekt använda det konto du innehar på kasinot, använda casinoplattformen eller acceptera några vinster från detta kasino;
1.2.1.4. du har tillhandahållit giltiga, korrekta och fullständiga personuppgifter, fullt ut, och att du omedelbart meddelar några ändringar i dessa uppgifter via mail;
1.2.1.5. du är den sanna och lagliga ägaren av pengarna du satsar på casinot. Om du använder ett betalkort eller ett kreditkort MÅSTE kortinnehavarens namn vara samma namn som använts vid registrering på casinot. Om detta inte är fallet, kan kontot stängas. Om ditt konto stängs bör du kontakta kundsupporten för mer information om vår verifieringsprocess. Alla uttag som görs via banköverföring eller check kommer bara betalas ut till det namn som använts vid registreringen på casinot och om ett bankkort eller kreditkort använts för att sätta in pengar måste namnet överensstämma med namnet registrerat på kortet.
1.2.1.6. du aldrig sätter in eller satsar pengar på casinot som anförskaffats med illegala metoder, som definieras i 1.6 nedan;
1.2.1.7. du skall betala alla skulder till casinot direkt till casinot och, när det gäller betalning, skall inte kräva tillbaka, neka, omvända och/ eller återkalla sådana betalningar,
1.2.1.8. du ser till att alla pengar du är skyldig till casinot betalas till casinot och en betalning till tredje part (oavsett om den tredje parten agerar som agent för dig eller casinot) skall därav inte avböja tills det nämnda pengar faktiskt mottagits av casinot. Ett brott härav kan resultera i en vägran av casinot att betala ut uttag;
1.2.1.9. du har läst och förstått dessa villkor och bestämmelser.
 
1.3. Vägran att registrera, avregistrera, utesluta & stänga av
1.3.1. Vi kan vägra att registrera dig som spelare eller välja att avregistrera kontot och utesluta dig eller stänga av dig som spelare från casinot när som helst, om vi bedömer att ditt deltagande på casinot på något sätt är eller varit bedrägligt, olagligt, kränkande, hemlighetsfullt eller oregelbundet på något vis (enligt avsnitt 31 i våra bestämmelser och villkor för kampanjer).
1.3.2. Du medger härmed att casinot har rätt att, utan att på förhand meddela detta, avregistrera, vägra, avslå eller stänga av dig utan att kräva en anledningarna till detta beslut.
1.3.3. Om Wintingo får information om att spelare är minderårig kommer vi, förutom i de fall då det finns anledning att misstänka någon form av bedrägeri:
1.3.3.1. Avbryta användningen av kontot omedelbart;
1.3.3.2. Ogiltigförklara alla satsningar som gjorts;
1.3.3.3. Återbetala värdet av de insättningar som kvarstår efter uttag; samt
1.3.3.4. Stänga kontot.
 
1.3.4 Om du upplever att du håller på att förlora kontrollen över ditt spelande och vill ha hjälp med att begränsa din åtkomst till casinot kan du välja att bli utestängd från casinot under 24 timmar eller sex månader. Om du väljer något av dessa alternativ kommer du inte längre att kunna logga in på casinoplattformen under den bestämda tiden. Casinot kommer att göra allt de kan för att se till att du inte har åtkomst till sajten. Vi kommer även att göra det som står i vår makt för att se till att du inte mottar några utskick om erbjudanden från oss under denna tidsperiod.
 
1.4. Konsekvenser av avregistrering, uteslutning eller avstängning
1.4.1. Om vi avregistrerar, utesluter eller stänger av dig från casinot har vi rätt att:
1.4.1.1. hålla inne med utbetalning av omstridda medel, oavsett om dessa är insättningar, återbetalningar, bonusar, gratis pengar, casinokrediter, utbetalningar av dessa och/eller
1.4.1.2. utesluta dig från ett eller alla casinon och/eller Poker Rooms som ingår i den casinogrupp som detta casino tillhör och/eller
1.4.1.3. ensamma avgöra vilka kriterier som måste mötas för att du skall kunna registrera ett nytt konto på casinot; och/eller
1.4.1.4. i de fall då det rör sig om bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida eller om du underlåter att betala medel du är skyldig:
1.4.1.4.1. tillhandahålla relevanta uppgifter om dig till en intern gruppdatabas där sådant beteende registreras och, vid behov, lämna över dina uppgifter till valfri inkassobyrå för att kräva in eventuella medel du är skyldig. Härmed ger du oss, oåterkalleligt, rätten att göra detta på det sätt vi ser lämpligt, och/eller
1.4.1.4.2. slå fast i att du förlorat rätten, i vår favör, till alla omstridda medel som är resultatet av bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida.
 
1.5. Vilande konto
1.5.1. Det slås härmed fast att alla bestämmelser i klausul 1.5 endast gäller för alla riktiga spelkonton som en spelare innehar på casinot eller i Poker Rooms utgör vilande konton.
1.5.2. Konton som är inaktiva i minst 30 månader anses som vilande konton. Vi gör allt vi kan för att föra över eventuellt saldo från ett vilande konto till respektive kontoinnehavare. Om det inte fungerar, överförs saldot till Malta Gaming Authority (MGA).
1.5.3. Av casinots totala och egen vilja kan du förlora bonusar och vinster från bonusar som inte uppfyllt omsättningskraven om dessa pengar förblir oanvända av dig på casinot under en period av 6 (sex) månader från det datum denna/dessa bonus/ar lagts till på kontot.
1.5.4. För detta ändamål tilldelas alla extra lojalitetspoäng som bonusar.
 
1.6. Penningtvätt
1.6.1. Det fastslås härmed att vissa jurisdiktioner har strikta lagar mot penningtvätt som kan kräva av oss att vi - om vi har anledning att misstänka eller har kunskap om att några transaktioner du gör, bland annat, använder medel införskaffade genom illegala aktiviteter eller är tänkta att användas för att dölja medel införskaffade med illegala metoder eller använder casinot för att underlätta olagliga aktiviteter – kommer att rapportera detta till federala eller lokala myndigheter.
 
1.6.2. Om vi har kunskap om eller misstanke kring något av det som beskrivits i 1.6.1. ovan kan vi:
1.6.2.1. omedelbart stänga av, avregistrera eller avsluta ditt konto på casinot; och/eller
1.6.2.2. i enlighet med vårt omdöme, inte återbetala några medel på detta konto och/eller
1.6.2.3. utesluta dig från allt eller eller ett fåtal casinon eller Poker Rooms i den grupp av casinon som detta casino tillhör; och/eller
1.6.2.4. tillhandahålla alla relevanta uppgifter kring dig till en intern gruppdatabas där detta beteende registreras. Du ger oss härmed, oåterkalleligen, rätten att göra så, efter vårt eget gottfinnande.
1.6.3. Vi förbehåller oss rätten att rapportera dig till tidigare nämnda federala eller lokala myndigheter i de fall då vi, efter vårt gottfinnande, anser att vi lagligen måste göra så.
 
1.6.4. För att hjälpa i förhindrandet av penningtvätt:
1.6.4.1. accepteras inga kontanter som medel för konton i casinot;
1.6.4.2. skall inga betydande och/eller ovanliga uttag, individuellt eller ackumulativt, kunna genomföras utan att styrka exemplar av minst 2 (två) av följande ankommit till oss:
Ditt:
1.6.4.2.1. senaste kontoutdrag från din bank, från det konto som använts för att betala dina satsningar;
1.6.4.2.2. körkort;
1.6.4.2.3. identitetskort eller liknande dokument med fotoidentifikation av dig;
1.6.4.2.4. giltigt pass; eller
1.6.4.2.5. utdrag från din senaste räkning (alltså el, vatten, telefon eller liknande) där ditt namn och din adress som du registrerat hos oss förekommer.
1.6.4.3. Vid sidan av det ovannämnda förbehåller vi oss rätten att kräva något av ovanstående dokument när som helst för att kunna verifiera din identitet.
 
1.7. Reklam och marknadsföring
1.7.1. Om du, medan du spelar på casinot, vinner en stor summa pengar eller något annat pris som casinot anser vara värt att göra reklam kring, samtycker du härmed att finnas tillgänglig och ställa upp på events arrangerade av casinot i avsikt att offentliggöra din vinst och eventuella pris. Du ger härmed casinot rätten att använda ditt namn, din bild och innehållet i eventuella intervjuer i förhållande till din vinst och eventuella pris. Vidare avsäger du dig härmed rätten till allt dylikt material i casinots favör. Casinot kommer alltid att göra sitt yttersta för att skydda ditt privatliv och din integritet.
1.7.2. För mer information om vår sekretesspolicy, vänligen läs under den aktuella länken på casinots hemsida.
 

2. Tjänsten

 
2.1. Tjänsten och casinoplattformen tillhandahålles "som de är". Vi gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller nöjdhet beträffande kvalitet, ändamålslämplighet, fullständighet eller exakthet beträffande tjänsten eller casinoplattformen.
2.2. Vi skall inte hållas ansvariga för datorfel, fel i telekommunikation, Internetåtkomst eller dina eventuella försök att delta i spelande via metoder eller sätt som inte avsetts från vår sida.
2.3. Vi kan inte garantera att tjänsten alltid kommer att fungera men vi kommer att avhjälpa inrapporterade fel så snart som är rimligen möjligt. Om fel inträffar skall detta rapporteras via e-mail eller genom att skriva till vår kundsupport.
2.4. Även om vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att casinoplattformen och filerna är fria från virus, kan vi inte garantera att casinoplattformen och filerna saknar dylika problem. Det är ditt ansvar att skydda dina system samt ombesörja att du har möjlighet att återinstallera de data eller program som kan komma att försvinna till följd av virus.
2.5. Vi kan, efter eget gottfinnande, stänga ner hela eller delar av tjänsten. Vi kan, men måste inte, meddela dig detta i så god tid som möjligt. Vi kommer att starta upp tjänsten så snart det är praktiskt möjligt vid dessa eventualiteter.
2.6. Om casinots system fallerar, anses alla insatser ogiltigförklarade.
2.7. I enlighet med klausul 4.2 nedan, är vi inte ansvariga för eventuella förluster du drabbas av till följd av dylika avbrott eller driftstopp.
 

3. Delad miljö

 
3.1. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, införa de villkor eller krav vi anser lämpliga på den person som öppnar eller vill öppna ett konto på casinot där sådana konton startas från platser där datorer delas.
 

4. Skadestånd och begränsningar av ansvar

 
4.1. Du förbinder dig att hålla casinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag och dess huvudföretag fria från skadeståndskrav gällande alla kostnader, utgifter, betalningsansvar och skador (vare sig det gäller direkta, indirekta, speciella, konsekvensrelaterade, avskräckande eller straffrelaterade) som uppstår i samband med ditt deltagande i casinots verksamhet. Ditt deltagandes art skall inkludera, men inte begränsas till, bland annat:
4.1.1. besök hos, användande eller återanvändande av denna casinohemsida:
4.1.2. användande eller återanvändande av allehanda material på, eller anförskaffat via, denna casinohemsida eller annan källa;
4.1.3. tillträde, användning eller återanvändning av casinohemsidans server;
4.1.4. underlättande av eller faktisk insättning på ditt konto på casinot;
4.1.5. satsning eller spel på casinot;
4.1.6. mottagande eller användande av allehanda vinster eller priser på eller från casinot;
4.1.7. användning eller återanvändning av casinoplattformen, vare sig den laddats ner från casinots hemsida eller på annat sätt anförskaffad via allehanda medier.
4.2. Under inga som helst omständigheter skall casinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag eller dess huvudföretag kunna vara kontraktsbundet skadeståndsskyldiga gentemot dig, vare sig det är skadeståndsgrundande, försumligt eller ej vad gäller alla former av förluster eller skador som på något sätt uppkommit av någon som helst anledning, vare sig direkt eller indirekt eller gällande några som helst summor (även då du inkommit med notifikationer om sådana eventualiteter som kan bära med sig skada eller förluster).


 5. Erbjudanden och tävlingar

 
5.1. Det fastslås härmed att casinot, emellanåt, skall erbjuda vissa erbjudanden och tävlingar och att för dessa erbjudanden och tävlingar kan andra villkor komma att gälla, villkor och bestämmelser som är erbjudande- eller tävlingsspecifika.
5.2. Dessa bestämmelser och villkor skall gälla för alla erbjudanden och tävlingar.
5.3. Då en eventuell konflikt uppstår mellan dessa bestämmelser och villkor och de erbjudande- och tävlingsspecifika bestämmelserna och villkoren, skall de senare nämnda gälla men bara gällande de specifika fall och punkter där konflikt uppstått.
 

6. Spelregler

 
6.1. Utöver dessa villkor och bestämmelser skall vissa spelregler gälla för dig och dessa är bindande för dig i egenskap av deltagare i verksamheten på casinot.
6.2. Härmed accepterar du att tidigare nämnda spelregler är bindande som vore de särskilt infogade i dessa bestämmelser och villkor.
 

7. Immateriella rättigheter

 
7.1. Vi ger dig härmed återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda casinoplattformen och all kontext från casinohemsidan och dess casinoplattform, inklusive copyright och alla immateriella rättigheter inkluderade i denna som har med tjänsten att göra, i enlighet med dessa villkor och bestämmelser och med PariPlays slutanvändaravtal (PariPlay End User License Agreement, EULA).
7.2. Du bekräftar härmed och avtalar att all copyright, alla varumärken och alla andra immateriella rättigheter i allt material eller allt innehåll tillhandahållet som en del av casinohemsida och dess casinoplattform skall för evigt lagstadgat tillhöra våra licensgivare. Du tillåts använda dig av detta material bara med uttryckligt godkännande från våra licensgivare.
7.3. Du bekräftar härmed och avtalar att allt material och allt innehåll på casinots hemsida tillhandahålls för ditt personliga och icke-kommersiella användande och att du har rätt att ladda ner detta material till endast en datorhårddisk för detta ändamål. All annan användning av detta material är förbjudet. Du förbinder dig att inte (och går med på att inte underlätta eller hjälpa till 
att tredje part kan) kopiera, återskapa, ge ut, publicera, visa upp eller distribuera eller kommersiellt utnyttja, mixtra med eller skapa kopior av detta material och innehåll.
 

8. Mobilcasinot

 
När du spelar på Wintingos mobilcasino, skall följande tilläggsvillkor gälla:
 
8.1. Tillhandahållare av nätverkstjänst och andra omkostnader
Du är ensamt ansvarig för alla kostnader för uppkopplingar, användande eller andra omkostnader vad gäller din nätverksleverantör när du registrerar dig för att spela spelen, få tillgång till casinoplattformen, göra insatser eller kommunicera med oss. Dessa kostnader utgör ingen del av gjorda insatser.
8.2. Virus och datasekretess
Vare sig casinot eller dess huvudägare eller dotterbolag, ombud, nätverktjänster, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att casinoplattformen är fri från virus eller annan datakod som kan vara smittande eller farlig till sin natur och du ensam är ansvarig för att se till att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa dina speciella krav för tillförlitlighet gällande indata och utdata samt skydd från virus eller annan datakod som kan skada eller smitta din mobilenhet, ditt system eller dina data. Varken casinot eller dess huvudmän, dotter- eller systerbolag, ombud, nätverkstjänst, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att casinot är fritt från fel eller arbetar utan förlust av paket eller störningar, och garanterar heller inte felsäkerheten hos någon försändelse via internet eller uppkoppling till detsamma.
8.3. Anslutningar
Du (spelaren) är ensam ansvarig för alla telekommunikationsapparater, nätverk, GPRS, Internetåtkomsttjänster och alla andra samtycken och medgivanden som krävs i samband med din användning av casinot.

9. Allmänt

9.1. Tillägg
9.1.1. Casinot förbehåller sig rätten att, utan att meddela dig, ändra, göra tillägg till, stryka, lägga till text i dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna eller spelreglerna närhelst de vill.
9.1.2. Dessa förändringar kommer att gälla och ha laga kraft och vara bindande omedelbart då de publicerats på casinots hemsida.
9.1.3. Du förbinder dig att på regelbunden basis gå igenom dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna och spelreglerna för att ta del av eventuella ändringar.
 
9.2. Olämplighet
Ingen anställd på casinot eller dess systerbolag, dotterbolag eller bolag med kopplingar till casinot, dess reklambolag eller licensgivare, distributörer eller andra företag kopplade till casinot eller, då det gäller privatpersoner, personer som tillhör den närmsta familjekretsen till någon av dessa är valbar och får inte delta på casinot som en riktig spelare.
 
9.3. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om någon del av dessa bestämmelser och villkor bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av dessa villkor och bestämmelser och skall inte påverka validiteten eller genomförbarheten hos resterande villkor och bestämmelser. I detta fall skall den del som bedömts vara ogiltig eller ogenomförbar omarbetas med hjälp av tillämplig lagtext för att spegla, så nära som möjligt, vår ursprungliga avsikt.
 
9.4. Undantagsfrihet
Inga medgivanden du tilldelats från casinot skall vara av sådan form att de kan utgöra ett undantag för dina eller casinots rättigheter gällande dessa villkor och bestämmelser.
 
9.5. Tredje part
Om inget annat specifikt angivits, skall inget som inkluderats i dessa villkor och bestämmelser skapa eller ställa krav på annan person än den som inräknats i dessa villkor och bestämmelser.
 
9.6. Överlåtelse
Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda, delar eller helheten, av de rättigheter eller skyldigheter tilldelade eller ålagda oss i dessa bestämmelser och villkor. Du får inte överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda de rättigheter eller skyldigheter som tilldelats eller ålagts dig i dessa bestämmelser och villkor.
 
9.7. Hela avtalet
Om inte sammanhanget dikterar annat, utgör dessa bestämmelser och villkor helheten av det avtal som träffats och ersätter alla former av tidigare träffade avtal och överenskommelser, muntliga eller skrivna. Du bekräftar härmed att du inte förlitar dig på någon typ av framställan, överenskommelse, avtal eller annat som inte täckts av dessa villkor och bestämmelser.
 
9.8. Framställning
I detta avtal har rubriker använts endast för enkelhetens skull och dessa skall på intet sätt påverka innehållets framställan. Omnämnandet av personer inkluderar de omfattade genom hänvisning såväl som de icke omfattade genom hänvisning; omnämnande av enskild person i singular, inkluderar flertalet i plural och vice versa; samt alla omnämningar av maskulinum inkluderar även femininum.
 
9.9. Tillämplig lag och jurisdiktion
Giltighet, konstruktion och prestanda av detta avtal skall regleras av maltesisk lagstiftning och skall vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktion de maltesiska högsta domstolar som parterna avger, förutom att en part kan begära ett interimistiskt föreläggande i domstol med behörig domstol.
 
9.10. Giltighetstid för handlingar
Du bekräftar härmed att all form av rättsliga förfaranden från din sida för att hävda eventuell fordran från casinot (om någon) skall påbörjas av dig inom en tidsperiod på 6 (sex) månader efter anledningen till sagda förfarande (preskriptionsperioden); om så icke sker avsäger du dig för alltid all rätt du har att hävda sådana krav eller fordran efter preskriptionstiden samt bekräftar att efter preskriptionstidens slut skall sagda krav eller fordringar betraktas som avstådda, ogiltiga och lagligen avslutade.
9.11. Om konflikt skulle uppstå mellan de engelska villkoren och bestämmelserna och andra språkversioner, gäller den engelska versionen.
 
9.12. Skraplotter-återbetalningar
I alla skraplottspel du deltar i skall en skraplott bedömas som använd omedelbart efter inköp av därav. Under inga som helst omständigheter har du rätt till någon form av återköp, återbetalning eller byte av en av dig inköpt skraplott, vare sig du genomfört själva 'skrapandet' och fått fram de underliggande symbolerna eller inte.
 
Digimedia Limited strävar efter att lösa alla konflikter så snart som möjligt och på ett ansvarsfullt sätt. Skulle mot förmodan en konflikt inte lösas är du välkommen att skicka in ett klagomål till Malta Gaming Authority (MGA) via support.mga@mga.org.mt.

9.13 If you unsubscribe, or have previously unsubscribed, from our general promotional materials, you will still receive business related communication. Please allow 3 working days to be removed from our mailing lists. Should you have any questions regarding any of the 'legalese', please contact us and we will be happy to assist you.

Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast den 19/10/16

Följande bestämmelser och villkor gäller för alla kampanjer och erbjudanden hos Wintingo (hädanefter benämnt “casinot”). Utöver dessa bestämmelser och villkor, vänligen beakta de specifika regler som gäller för de erbjudanden, som du bestämmer dig för eller blir inbjuden, att delta i.
 

 1. De allmänna bestämmelserna och villkoren gäller för allt deltagande på casinot och användarkontot, och skall läsas ihop med relevanta kampanjbestämmelser och villkor.
 2. För alla typer av erbjudanden gäller tid och datum enligt Greenwich Mean Time (GMT+2).
 3. Då kampanjer och erbjudanden riktas specifikt till en individ eller ett casinokonto, är dessa endast giltiga för det casino och det casino användarkontot som är specificerat.
 4. Skiljer sig namnet på casinokontots ägare och namnet på den person som gör en insättning, ogiltigförklaras och upphävs erbjudandet.
 5. Om inget annat anges måste alla insättningar satsas minst en gång innan en bonus, specifikt tillhörande den insättningen, kan krediteras.
 6. Ditt casinokontosaldo är uppdelat i kontantsaldo och bonussaldo.
 7. När ditt konto krediteras med bonuskrediter kommer dessa krediter läggas till på ditt bonussaldo.
 8. För bonusar som kräver insättning så är den minsta insättningssumman 10 €/10 £/10 $/100 SEK/100 NOK, om inte annat angetts.
 9. Alla vinster genererade genom satsningar från kontantsaldot läggs till på ditt kontantsaldo.
 10. Alla vinster genererade genom satsningar från bonussaldot läggs till på ditt bonussaldo tills det matchar det ursprungliga bonusbeloppet - minus eventuella transaktioner från bonussaldot till kontantsaldot - och vinstöverskott läggs till på ditt kontantsaldo.
 11. Alla vinster genererade från gratis spins läggs till på ditt bonussaldo på kontot.
 12. Du kan när som helst ta ut pengar från ditt kontantsaldo förutsatt att alla satsningskrav från en bonus har uppfyllts.
 13. Om du begär ett manuellt uttag innan du uppfyller satsningskraven för bonusen förverkas dina kontantvinster och återstående bonussaldo.
 14. En bonus / bonuskod kan inte hämtas samtidigt som ett uttag är under process på kontot.
 15. Om du begär ett uttag och casinot bedömer att du använt en bonus för vinstsyfte och inte för att förlänga din speltid, eller om du är skyldig till felaktigt spel som definieras i punkt 27 nedan, förverkas din kontantvinst.
 16. Uttag från ett bonussaldo kan inte begäras från ett casinokonto.
 17. Inga uttag kan begäras från konton där det aldrig satts in pengar.
 18. Bonusbelopp krediterade till ditt bonussaldo är föremål för 40 gånger satsningskrav (om inte annat angetts) innan de kan tas ut. Välkomstbonusen för nya spelare är föremål för 40 gånger satsningskrav.
 19. När du tar ut vinster som du vunnit i gratis turneringar, med bonusar utan att insättning krävts eller med gratis spins utan att en kontantinsättning gjorts, begränsas det ackumulerande beloppet att ta ut till 100 krediter, och återstående kontantsaldo förverkas.
 20. Om ditt begärda uttagsbelopp (ett enkelt uttag eller totala uttag över en livstid) är minst fem gånger större än den totala summan insättningar du någonsin gjort, kommer uttagsbeloppet betalas ut i omgångar upp till max 50 000 kr per vecka. Den kvarstående summan kommer att stanna kvar på ditt konto tills det du är behörig för ytterligare ett uttag. Insättningar gjorda efter det datum du begärde uttaget inkluderas inte i denna beräkning. Denna klausul kommer att tillämpas enligt bedömning av casinots ledning. Vinster från progressiva spel är undantagna från denna bestämmelse.
 21. Satsningar du gör kommer först dras från ditt kontantsaldo. Om det inte finns något kontantsaldo dras satsningen från ditt bonussaldo. Det betyder att dina krediter i ditt bonussaldo endast används om du inte har något kontantsaldo.
 22. Om utbetalningen av en bonus, i enlighet med reglerna för ett erbjudande, är avhängigt av att du gör en insättning på ditt kontantsaldo och du tar ut allt eller en del av din insättning innan bonusen krediterats bonussaldot kommer du att förlora rätten till denna bonus samt eventuella vinster vunna med densamma.
 23. Satsning på spel räknas mot satsningskraven. Men olika typer av spel bidrar med olika mycket för att uppfylla satsningskraven.
 24. Inte alla satsningar på alla spelfunktioner räknas mot satsningskrav. Uttag betalas ut så snart som möjligt. Men din banks behandlingstid kan förlänga den här processen. Uttag kan komma med en administrativ avgift enligt casinots omdöme.
 
De bidragande procenten är följande:
 
Typ Procent
De flesta slotspel och Parlor-spel (Keno, direkt-vinstspel och skraplottspel) 100%
Casino War 20%
All roulette, bordpoker-spel, videopoker-spel, craps, baccarat, all Live Casino-spel, all blackjack och Hot Ink, Retro Reels (Extreme Heat/Diamond Glitz), Max Damage och The Alien Attack 10%
Classic Blackjack och All Aces Video Poker/ Power Poker 2%
 
 1. Följande exempel baseras på ett standarderbjudande, en 100% matchbonus vid insättning av 100 €.
 
Om du bara spelar slotspel som bidrar med 100% till ditt satsningskrav för din bonus behöver du satsa 3 500 krediter innan hela bonusen flyttas till ditt kontantsaldo.
 
Bonus Satsningskrav Bidragande % Satsning – total bonus
100 € x 40 100% 3 500 krediter
 
 1. Om du endast spelar roulette, som bidrar med 10% till ditt satsningskrav för din bonus behöver du satsa 40 000 krediter innan hela bonusen flyttas till ditt kontantsaldo.
 
Bonus Satsningskrav Bidragande % Satsning – total bonus
100 € x 40 10% 40 000 krediter
 
 1. Om du inte vill ha en kampanjbonus som satts in på ditt bonussaldo av casinot, kan du be att få bonusen upphävd av casinoupporten. En sådan förfrågan kan göras via e-post eller via telefon.  Om du satsat med något av bonusen i fråga, kan bonusen ifråga inte tas bort från ditt bonussaldo innan du uppfyllt alla satsningskrav som krävs för den aktuella bonusen.
 2. Felaktigt spel är när casinot anser att onaturliga spel- och satsningsmönster förekommer. Felaktigt spel avser, men är inte begränsat till, följande typer av spel:
 • Placering av enstaka satsningar lika med, eller över 15% av bonusens värde innan satsningskraven för bonusen uppnåtts.
 • Användande av dubbelt upp-funktionen för att öka insatsers värde.
 • Placering av höga insatser med avsikt att öka ditt saldo, och därefter fortsätta att satsa mindre än hälften av din initiala satsning, samtidigt som du inte minskar dina tillgångar, för att uppfylla satsningskrav för bonusar.
 • Satsningar i utbetalningsproportion 1:1 på Sic Bo, craps, baccarat, Wheel of Riches och roulette.
 • Att anta en strategi där höga insatser placeras på spel vars bidrag till satsningskraven är lägre än 30% (alla bordsspel, kortspel, videopoker etc.) och därefter minskar satsningsstorleken till mindre än hälften av det tidigare genomsnittliga satsningsvärdet medan du ändrar speltyp till spel med högre bidrag till satsningskraven (slots, casual games, skraplotter etc.).
 1. Felaktigt spel leder till omedelbar diskvalificering av en bonus och casinot förbehåller sig rätten att, stoppa uttag och/eller beslagta alla vinster. Om felaktigt spel upprepas kan det resultera i avregistrering eller avstängning från casinot.
 2. Minsta uttagsbelopp hos Wintingo online casino är 50 €. Det minsta värdet för en check som skall skickas är 30 € (eller motsvarande i din valuta).
 3. Spelar du som ny spelare videopoker kommer du att begränsas till att dubbla dina vinster till maximalt 20% av värdet på din första insättning plus din bonus, tills satsningskraven för din bonus har uppnåtts.
 4. Casinot förbehåller sig rätten att neka bonusar till följd av insättningar i Euro eller Pund som gjorts utanför Euro-området.
 5. Casinots kampanjavdelning kommer att vara ensam beslutstagare och ha beslutanderätt vad gäller uppfyllandet av kampanjerbjudanden. Casinot förbehåller sig rätten att, helt efter eget godtycke, avsluta eller avbryta kampanjerbjudanden av vilken anledning som helst och utan att dessförinnan meddela detta. Vem som helst som i casinots ögon inte uppfyllt kraven vad gäller kampanjerbjudandets regler eller de allmänna bestämmelserna och villkoren på casinot kan diskvalificeras utan att meddelas om detta i förhand och utan att casinot skall kunna hållas skyldig för detta.
 6. Casinots anställda, dess ägare, dess ombud och alla dessas familjer har inte rätt att delta i något kampanjerbjudande från casinot.
 7. Varje regel i ett kampanjerbjudande skall hållas särskilt från övriga av kampanjerbjudandets regler och om någon regel betraktas ogiltig eller ogenomförbar av någon som helst anledning, skall resterande regler förbli gällande fullt ut.
Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast den 19/10/16

 1. För varje satsning du gör hos Wintingo tjänar du poäng i förhållande till nedanstående tilldelningar:
 • 1 kredit satsad på ett slotspel = 1 lojalitetspoäng.
 • 5 krediter satsade på ett bordsspel = 1 lojalitetspoäng.
 • 10 krediter satsade på ett sic bo och alla roulettespel = 1 lojalitetspoäng.
 • 20 krediter satsade på ett videopokerspel, craps och alla blackjack-spel förutom classic blackjack = 1 lojalitetspoäng.
 • 100 krediter satsade på Classic Blackjack och all Aces Video Poker = 1 lojalitetspoäng
 1. 1 000 poäng kan växlas in till 1 kontant-kredit – dessa krediter kan endast växlas in i grupper av 1 000 poäng.
 2. Växlingskurs för poäng till krediter:
1 000 poäng = 1 USD/CAD/AUD/EUR
1 000 poäng = 10 SEK/NOK/DKK
 1. Poäng som omsätts betalas ut i 24-timmars cyklar.
 2. 2 500 lojalitetspoäng läggs automatiskt till på ditt Win\Win lojalitetskonto efter din första insättning på casinot.
 3. WIN\WIN lojalitetspoäng slutar gälla om de inte växlats in till pengar inom 60 dagar.
 1. Spelare börjar på blå-nivå och kan tjäna sig upp till Diamant-nivå. Varje nivå låser upp större belöningar och snabbare sätt att tjäna poäng på.
 2. Casinot har rätt att ändra villkoren för WIN\WIN lojalitetsprogrammet och/eller avsluta det utan att först meddela spelare.
 3. Casinots vanliga användarvillkor gäller för WIN\WIN lojalitetsprogrammet. Om de vanliga villkoren motsätter sig WIN\WIN lojalitetsvillkoren, så är det WIN\WIN lojalitetsprogrammets villkor som gäller men endast vid de punkter där det uppstått konflikt.
 4. För att upprätthålla en nivå måste en spelare tjäna tillräckligt med poäng under en månad för att möta kvalificeringskraven för den nuvarande nivån.
Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast den 19/10/16